Wizytówki online

Impressum

Właścicielem portalu Wizytówki.pl jest:

ADIPS Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 14
PL 65-209 Zielona Góra
Tel. +48(0) 68 32 980 01

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
Sąd Rejonowy Zielona Góra
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000003011
NIP 973-07-02-133
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł